EN
×
https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/幕墙用户注册登录流程.mp4 https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/幕墙用户注册登录流程.mp4

幕墙用户注册登录流程

https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/铝幕拆单登录.mp4 https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/铝幕拆单登录.mp4

铝幕拆单登录

https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/1、模板展开.mp4 https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/1、模板展开.mp4

模板展开

https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/2、剖面展开.mp4 https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/2、剖面展开.mp4

剖面展开

https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/3、转角板展开.mp4 https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/3、转角板展开.mp4

转角板展开

https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/4、弧板展开.mp4 https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/4、弧板展开.mp4

弧板展开

https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/5、滴水槽处理.mp4 https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/5、滴水槽处理.mp4

滴水槽处理

https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/6、小配件处理.mp4 https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/6、小配件处理.mp4

小配件处理

https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/7、一键减系数.mp4 https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/7、一键减系数.mp4

一键减系数

https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/8、大小头展开.mp4 https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/8、大小头展开.mp4

大小头展开

https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/9、排版图拆分.mp4 https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/9、排版图拆分.mp4

排版图拆分

https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/10、表格批量展开.mp4 https://d.fscut.com/wordpress-fscut/2023/04/10、表格批量展开.mp4

表格批量展开

021-64309023

联系我们 / CONTACT

上海柏楚电子科技股份有限公司

Shanghai BOCHU Electronic Technology Co., Ltd.

地点:上海市闵行区兰香湖南路1000号
邮编:201100
电话:021-64309023
邮箱:support@fscut.com

验证码: captcha

提示:该表单仅用于合作咨询(有关产品的具体问题,请点击屏幕右侧”在线咨询“窗口)

关注我们

扫码关注柏楚公众号

扫码关注柏楚抖音号

扫码关注柏楚视频号